image1 image2 image3

Pakeistas Kauno krepšinio mokyklos "Aisčiai" pavadinimas

2018 m. birželio 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-337 Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ pavadinimas pakeistas į Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“,

patvirtinti Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ nuostatai.
Tame pačiame savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo“, kuriuo Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė:
1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr.T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ ir priedo 16 punktą išdėstyti taip:
„16. Krepšinis
16.1. Vaikinai                                                              20,00
16.2. Berniukų pradinio rengimo pirmų metų grupės 15,00
16.3. Merginos                                                            10,00“.
2. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną.

2019  Kauno krepšinio mokykla "Žalgiris"