image1 image2 image3

Kauno krepšinio mokykla "Aisčiai" paminėjo veiklos 50-metį

50 kolektyvas„Aš sukūriau krepšinį – krikščioniškos meilės savo artimui paskatintas, kad jauni žmonės galėtų įdėti į šį žaidimą savo širdį ir turėtų panaudoti savo jėgas, tačiau nuolat kontroliuotų savo veiksmus, kad šie niekad netarnautų blogiui“,- šiais krepšinio išradėjo – krepšinio tėvo Džeimso Neismito - žodžiais Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ direktorius Algis Pušinaitis kreipėsi į svečius rugsėjo 29 dieną Kauno Rotušėje susirinkusius paminėti mokyklos 50-ties metų jubiliejaus.
Direktorius nuoširdžius padėkos žodžius tarė mokykloje dirbusiems ir dabar dirbantiems treneriams. Padėkojo Kauno miesto savivaldybei, sporto skyriui už reiklumą, didelį dėmesį ir pagalbą mokyklai. Renginio metu LTOK, LKF, Kauno miesto savivaldybė, LRS apdovanojo Olimpinių žaidynių, Pasaulio, Europos nugalėtojų ir prizininkų pirmuosius trenerius Mečislovą Dėdelį, Stanislovą Vilkauskienę, Arūną Visocką, Birutę Zakienę, Saulių Marčiukaitį, Gražiną Giedraitienę, Jurijų Fiodorovą, Joną Gamulį ir kitus, KM „Aisčiai“ direktorius jubiliejinius medalius už mokyklos vardo garsinimą įteikė žaidėjams, treneriams, darbuotojams.
Treneris Jurijus Fiodorovas perskaitė savo sukurtą odę „KSM-„Aisčiai“:


Rugsėjo tryliktąją gimė mūsų KSM
Ir visas pasaulis išgirdo – jinai.
Jos treneriai tarė: bus pergalių „N“,
Ir kilo didžiulis gandas-ar žinai?

Penkiasdešimt metų praskriejo kaip viena diena,
Tik vakar pradėjom, bet vis negana.
Sukūrėm krepšiniui gilius pamatus,
Besiremiant Dariaus pirmuoju žingsniu.

Kiek pergalių buvo laimėta, sunku prisimint,
O kiek mokiniams iš to lizdo pavyko išskrist.
Ir trenerių puikių pagimdė jinai,
Ir jų nuostabiausi krepšinio mokyklos vadai.

Nenoriu minėti aš jų pavardžių,
Nes visas pasaulis žinos amžinai.
Mes kamuolį laikom sukibę drauge
Ir vėliavą mūsų mes nešam kartu išdidžiai.

Krepšinio pasauli, tu toks nuostabus,
Tu suteiki džiaugsmą vaikams ir žiliems.
Kol Kaunas gyvuos, krepšinis jo amžina vėliava bus.
Išeisim, bet viską paliksim kitiems...

Ir dar 100 metų jis skris pro tinklus,
Ir dar 100 metų puikus kamuolys,
Ir dar 100 metų jis džiugins vaikus,
Ir dar 100 metų bus „Aisčių“ lopšys.
(2017 m. rugsėjo 29 d., Jurijus Fiodorovas)


Kauno Arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už anapilin išėjusius mokyklos darbuotojus ir trenerius. Vakaro pabaigoje vyko bendravimas neformalioje aplinkoje, dalinantis prisiminimais ir stebint iš mokyklos archyvinių nuotraukų sukurtą filmuką. Treneris Jurijus Fiodorovas taip perfrazavo dainos „Žemyn upe“ žodžius:


Mes krepšinyje užaugę,
Mylim mūsų miestą Kauną.
Jeigu niekas neužpyks,
Tas krepšinis ir yra širdis...

2018  Kauno krepšinio mokykla "Žalgiris"